ANKARA HACI BAYRAM VELİ ÜNİVERSİTESİ BİLGİ PAKETİ - 2018 AKADEMİK YILI

Program Hakkında
Felsefe Bölümü 1991 yılında kuruldu. Bölümümüz eğitim-öğretime 1993-1994 yılında başladı. Felsefe Bölümünün temel ilkesi kendisiyle, çevresiyle, ülkesiyle ve milletiyle barışık Türk felsefecilerini yetiştirmektir. Bölümde 3 Profesör, 1 Doçent, 3 Yardımcı Doçent, 3 Öğretim Görevlisi 2 Araştırma Görevlisi bulunmaktadır. Bölümümüzde 170 öğrenci öğrenim görmektedir. Bölümde Lisans öğreniminin dışında, Sosyal Bilimler Enstitüsü ile bağlantılı olarak Yüksek Lisans ve Doktora çalışmaları yürütülmektedir. Felsefe Bölümünde verilen programla, öğrencilerin değerlendirme ve sentezleme yeteneklerinin geliştirilmesi, temel bireysel ve sosyal değerlerin, ilkelerin ve bilgilerin elde edilmesinin sağlanması amaçlanmaktadır. Felsefenin farklı alanları ve problemlerini inceleyerek öğrencilerin çağdaş dünyadaki felsefi meselelere nüfuz edebilmelerinin yolları gösterilmeye çalışılmaktadır. Felsefe öğrenimini tamamlayanlar eğitim, medya, kültür ve insan ilişkileri alanlarında çalışma olanağına sahip olabilirler.