ANKARA HACI BAYRAM VELİ ÜNİVERSİTESİ BİLGİ PAKETİ - 2018 AKADEMİK YILI

Program Hakkında
Maliye Bölümü, eski Ankara İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi bünyesinde, önce bölüm düzeyinde sonra da Maliye Fakültesi adı altında, 5 yıl süreli ve yabancı dil ağırlıklı eğitim veren bir kurum olarak faaliyet göstermiş, 1982 yılında yapılan yasal düzenleme ile Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi bünyesinde "Maliye Bölümü" olarak yerini almıştır.