ANKARA HACI BAYRAM VELİ ÜNİVERSİTESİ BİLGİ PAKETİ - 2018 AKADEMİK YILI

Program Hakkında
Uluslararası İlişkiler programı disiplinle ilgili temel dersler olan Uluslararası İlişkiler Teorileri, Uluslararası Politika, Uluslararası Hukuk, Uluslararası Örgütler, Siyasi Tarih ve bölge çalışmalarıyla ilgili dersleri içermektedir. Öğrenciler ilerleyen dönemlerde Ortadoğu, Balkanlar, Rusya- Kafkasya, Asya- Pasifik gibi bölgelerin uluslararası ilişkiler üzerine çalışmaya yönlendirilmektedir. Program, sağladığı güncel bilgi altyapısı ve hem kamu hem özel sektör için gerekli beceriler bakımından yüksek kalifiye bireyler yetiştirmeyi amaçlamaktadır.