ANKARA HACI BAYRAM VELİ ÜNİVERSİTESİ BİLGİ PAKETİ - 2018 AKADEMİK YILI

Program Hakkında

Fakültemizin Uluslararası Ticaret Bölümü; küresel pazarlarda ülkemizin dış ticaret hedeflerine ulaşmasını sağlayabilecek, uluslararası ticaretin ilke ve kurallarını bilen, fırsatları ve tehditleri gören ve yöneten, rekabetçi, dinamik, bulunduğu ortama değer katabilen nitelikli insan gücünü yetiştirmek üzere Yüksek Öğrenim Kurumu (YÖK)’nun 30.01.2013 tarihli kararıyla açılmıştır.

Bölüm, uluslararası ticaretin kazandığı yeni boyutları ve küreselleşme olarak adlandırılan mal, emek, sermaye ve girişimcilikteki serbestlikleri eğitim konuları arasına almıştır. Uluslararası ilişkilerin mal ve hizmet ticareti ile doğrudan yatırımlar bağlamında geçmişe göre daha serbest hale gelmesi yanında, rekabetçi küresel pazarların önem kazanması, Bölümün kurulmasında ve şekillenmesinde başlıca etken olmuştur. Ülkemizin ve Türk firmalarının bu rekabet ortamında, dünya ekonomisi içinde layık olduğu yeri alması; güçlü bir ekonomiye sahip olabilmesi kadar, uluslararası ticaret alanında yetişmiş uzman elemanların varlığına da bağlıdır.

Bölümün temel eğitim-öğretim konuları arasında ekonomi, işletmecilik, yönetim, muhasebe ve finans yer almaktadır. Alan dersleri ise uluslararası ticaret ve ekonomik ilişkiler, pazarlama, uluslararası finansman, lojistik yönetimi, uluslararası ekonomi ve ticaret mevzuatı, uluslararası örgütler, Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ) uygulamaları, ithalat ve ihracat yönetimi, fuarlar, serbest bölge uygulamaları, müzakere ve pazarlık teknikleri gibi konuları kapsamaktadır. Bölümün akademik programı, öğrencilere uluslararası ticarete ilişkin gerekli teorik ve pratik donanımı kazandırmayı hedeflemektedir.