ANKARA HACI BAYRAM VELİ ÜNİVERSİTESİ BİLGİ PAKETİ - 2018 AKADEMİK YILI

Program Hakkında
İletişimin toplumsal yaşamın gelişmesi ve karmaşıklaşmasına paralel bir ilerleme gösterdiği günümüzden Görsel İletişim Tasarımı Bölümünün temeli, modern iletişim araç, sistem ve kurumlarının, teknoloji, boyut ve içerik yönünden geçirmekte oldukları hızlı gelişime ve onun da ötesinde, bunların yol açtıkları toplumsal değişimlere dayanmaktadır.Programın eğitsel odağı, teknolojik yeterlilik ile yaratıcılığı buluşturmaya yöneliktir. Bölümün eğitim programları, profesyonel standartlar düzeyinde bir tasarım formasyonu vermek amacıyla öğrencilerin tek tek ilgi alanlarına yönelik olarak tasarlanmıştır. Burada amaç, öğrencilere temel sanat kültürü ve tasarım formasyonu vermek ve tasarımsal yaratıcılığı, (iletişimin görsel dilini) geliştirmektir.*Gazi Üniversitesi, Görsel İletişim Tasarımı Bölümü, Devlet Üniversiteleri içinde Güzel Sanatlar Fakültesi içinde altında açılan ilk Görsel İletişim Tasarımı Bölümü'dür. Bölüm, 2006 - 2007 yılında 15 öğrenci ile eğitim-öğretim hayatına başlamıştır. Görsel İletişim Tasarımı Web Sitesi