ANKARA HACI BAYRAM VELİ ÜNİVERSİTESİ BİLGİ PAKETİ - 2018 AKADEMİK YILI

Program Hakkında

Heykel Bölümü Lisans Programı, çağdaş sanat alanındaki son gelişmeler gözönüne alınarak hazırlanmış bir programıdır.  Programın içeriği hem genel sanat donanımını hem de sanat sorunlarını tartışacak derslerden oluşmaktadır. Programın yapısı esnek olup uygulamalı ve kuramsal derslerin çoğu seçmeli olarak hazırlanmıştır.

Programda seçilen alanla ilgili uygulama atölyeleri ve uygulamaya yönelik dersler ağırlıklı olarak yer almaktadır. Yapılacak uygulamaların, heykel sanatı eğitimi ortamlarını veya durumlarını örneklemesi değil, bireylerin kişisel anlatımlarını ve özgün sanatsal yaratıcılıklarını ortaya koymalarına olanak sağlamaları amaçlanmaktadır. Heykel lisans programı 2012-2013 Güz döneminde öğretime başlamıştır.