ANKARA HACI BAYRAM VELİ ÜNİVERSİTESİ BİLGİ PAKETİ - 2018 AKADEMİK YILI

Program Hakkında

   Küresel çağı yaşadığımız günümüzde ‘görsel kültür’, sanat ve iletişim evreninin en etkin ve belirleyici kavramı haline gelmiştir. Bu süreçte deneyim ve bilgi aktarımının yanı sıra fotoğraf ve video sanatları, yaratıcılığın kurucu üretim unsurları olarak ön plana çıkmıştır. Etki alanı sanattan medyaya, reklamdan eğitim dünyasına kadar çeşitlilik gösteren fotoğraf ve video, görsel kültür temsillerinde temel iletişim araçları olarak değerlendirilmektedir. Fotoğraf ve Video Lisans Programı, çağın bu alanda ihtiyaç duyduğu fotoğraf sanatçıları ve görüntü yönetmenleri yetiştirmeyi hedeflemektedir.

        Fotoğraf ve Video Bölümü, bünyesindeki yetkin akademisyenler aracılığıyla, fotoğraf, video ve sinema üretimine ilişkin kuramsal ve uygulamalı bilgiyi öğrencilere aktararak, yetiştirdiği genç sanatçıların, gerek sanat gerekse, televizyon ve reklam sektörüne önemli katkı yapmalarını amaçlamaktadır. Bu amaç doğrultusunda,  Türkiye’deki ve dünyadaki teknolojik gelişmelerin izlenmesi Görsel Kültür, Sinema Sanatı ve Fotoğraf Sanatı üzerine kuramsal çalışma yapabilen ve sanat eseri üretebilen sanatçı-akademisyenlerin yetiştirilmesi, Fotoğraf ve Video Bölümünün ana programını oluşturmaktadır.