ANKARA HACI BAYRAM VELİ ÜNİVERSİTESİ BİLGİ PAKETİ - 2018 AKADEMİK YILI

Program Hakkında

Geçmiş kültürlerin izini taşıyan maddi kalıntılar, üzerine geleceğimizi kurmakta olduğumuz tarihi gelişimi yansıtırlar. Kültür ve tarih mirasımızın kalıcılığını ve sürekliliğini tehdit eden faktörlere karşı bilimsel çalışmaların öz kaynağını oluşturan eserlerin korunması büyük önem arz etmektedir. Türkiye’nin tarih mirası ile dünyada “koruma elemanları/ uzmanlarına”  en fazla ihtiyacı bulunan ülkelerden biri olduğu gerçeğinden hareketle kurulmuş olan Kültür Varlıklarını Koruma ve Onarım Bölümü, bu alanda teknik bilgi ve becerileri gelişmiş, ülkemizde ve dünyadaki koruma etkinliklerini kuramsal ve teknik açılardan izleyip yorumlayabilen ülke gereksinimlerine katkı sağlayacak nitelikli meslek elemanları ve bilim adamları yetiştirmeyi amaçlamaktadır.

2013–2014 eğitim öğretim yılında öğrenci alımıyla başlatılan ve dört yıllık eğitimin uygulandığı Bölümde seramik, çini, taş, metal, cam, tekstil, kâğıt, deri, ahşap, ikona, tuval resmi, duvar resmi, mozaik gibi taşınır ve/veya taşınmazlara ait arkeolojik ve etnografik nitelikteki sanat ve kültür varlıklarının korunması ve onarılması konusunda eğitim - öğretim verilerek, bilimsel inceleme ve araştırma; yöntem geliştirme ve belirleme; uygulama yapma ve uygulama sonuçlarını değerlendirme becerisine sahip koruma meslek elemanı (konservatör) yetiştirilmektedir.

Bölüm, eğitim – öğretimin yanı sıra, koruma bilimine yardımcı olan arkeoloji, sanat tarihi, güzel sanatlar, müzecilik, mimarlık, mineraloji, mikrobiyoloji, petrografi ve arkeometri gibi farklı sanat, sosyal ve fen bilimleri ile işbirliği içinde bulunarak, taşınır, taşınmaz ve/veya taşınabilir nitelikteki eser, yapı ve yapı malzemelerinin korunmasına yönelik teşhis ve tedavi yöntemleri geliştirecek, araştırma ve uygulama projeleri ile kültürel mirasımızın korunması alanında etkin rol oynamayı da bir görev addetmektedir.