ANKARA HACI BAYRAM VELİ ÜNİVERSİTESİ BİLGİ PAKETİ - 2018 AKADEMİK YILI

Program Hakkında

Tanım; Geleneksel Türk Sanatları Programı teknik bilgi vebecerilerle donanmış, Türk-İslam kültürümüzün korunması ve yaşatılmasıgerekliliğine inanan, bu alanda eser üreten, disiplinlerarası bağlantılarkuran tasarımcı yetiştirir. 

Programın dört yıl süren lisans eğitimi; genel kültür,teorik ve uygulamalı meslek/alan derslerini kapsamaktadır. Programseçimlik üç uzmanlık alanı sunmaktadır.

1-      Kitap Sanatları alanı(KST)

2-      Çini Tasarımı alanı(ÇST)

3-      Halı-Kilim ve EskiKumaş Desenleri alanı (HKT)

Programın MisyonuGeleneksel Türk Sanatları alanında, lisans düzeyinde eğitim-öğretim vermek,Geleneksel Türk Sanatları alanında bilimsel ve estetik vasıflarla donatılmış, ihtisas alanında özgün tasarımlar yapabilen, bilimsel araştırma ve nitelikli eğitim-öğretime dayalı ürün, sistem ve süreç tasarımları yapabilen, düşünceyi modele dönüştürebilen, ulusal ve uluslararası düzeyde kültür-sanat sektöründe katma değeri yüksek eserler yaratabilen, özgüveni yüksek, tarihsel, kültürel ve sanatsal değerlere bağlı, vizyon sahibi, disiplinlerarası çalışmaya ve ekip çalışmasına yatkın, esnek ve özgür düşünebilen, etik sorumluluğa sahip sanatçı ve tasarımcılar yetiştirmek.

Programın vizyonu; Geleneksel Türk Sanatları alanındaki kültürel araştırmalarda, Türk-İslam sanatları eğitiminde öncü, güçlü, araştırma altyapısıyla ulusal ve uluslararası düzeyde saygın ve tercih edilen bir sanat eğitimi vermektir.