ANKARA HACI BAYRAM VELİ ÜNİVERSİTESİ BİLGİ PAKETİ - 2018 AKADEMİK YILI

Program Hakkında

Bir yönüyle sanat, başka bir yönüyle dildir matematik. Galileo “tabiat matematik dilinde yazılmıştır” der. Fiziki dünyanın düzeni ve ahengi matematiğe dayanır. Matematik, Einstein’ın rölativite teorisinden bir Pazar alışverişindeki toplama çıkarma işlemine kadar ortak bir dil ve araç olarak çıkar karşımıza.Sayı ve uzay gibi soyut kavramları ve bunların ilişkilerini konu alan Matematiğin, diğer bilimlerde ve bilişim teknolojisinde kullanımı hızla artmaktadır. Bölümümüzün temel amacı, gelişen teknolojiler karşısında yeterli donanıma sahip, araştırma ve teknik alanlarda çalışabilecek matematikçiler yetiştirmektir. Bu amaçla, bölümümüz, 2012 yılında Polatlı Fen Edebiyat Fakültesi bünyesinde resmi olarak kurulmuştur. Bölümümüzde tam zamanlı olarak 2 yardımcı doçent ve 2 araştırma görevlisi bulunmaktadır. Ayrıca 40-a maddesi gereğince görevlendirmeli olarak 3 doçent ve 1 araştırma görevlisi doktor görev yapmaktadır.  Bölümümüzde Cebir ve Sayılar Teorisi, Geometri ve Uygulamalı Matematik Ana Bilim dalları bulunmaktadır.