ANKARA HACI BAYRAM VELİ ÜNİVERSİTESİ BİLGİ PAKETİ - 2018 AKADEMİK YILI

Program Hakkında

Bölümümüz, Bakanlar Kurulunca 17/10/2012 tarihinde Polatlı Fen Edebiyat Fakültesi bünyesinde resmi olarak kurulmuştur. Bünyesinde 1 profesör, 2 doçent, 1 yardımcı doçent, 1 öğretim görevlisi ve 1 araştırma görevlisi  bulunmaktadır. Bölümümüz mekanik, elektrik,elektronik, kuantum, optik ve dalgalar laboratuarlarına sahiptir.

 

Bölümün ana amacı ulusal ve özellikle uluslararası düzeyde fizik bilimine katkıda bulunmaktır. Bu bölümde, bilimsel düşünebilme yeteneği kazanmış ve mesleki yaşamlarında karşılaşabilecekleri problemleri çözebilmek için gerekli donanıma sahip olmuş, bilim ve teknolojiye uyum sağlamış, gerektiğinde kendi katkısını yapabilecek niteliklere ve temel bilgilere sahip fizikçiler ile geleceğin bilim adamı adaylarının yetiştirilmesi amaçlanmaktadır. Bu amacı gerçekleştirmek için gerekli olan insan gücünün yetiştirilmesine gerekli önem verilmektedir. Lisans öğrencilerinin eğitimde daha etkin olmaları için kuramsal konular yanında, bunları pekiştirmek amacı ile laboratuar çalışmalarına ve öğrenci projelerine de büyük önem verilmektedir.