ANKARA HACI BAYRAM VELİ ÜNİVERSİTESİ BİLGİ PAKETİ - 2018 AKADEMİK YILI

Program Hakkında
Herkesin anlayabileceği tanımıyla canlı bilimi veya biyoloji, hayatın gizemlerini anlayabilmek için canlıları ve canlılıkla ilgili tüm olayları inceleyen bir bilim dalıdır. Biyolojinin; botanik, zooloji ve tıp gibi birçok dalının tarihçesi oldukça eskidir. Ancak, bunları tek bir kategori altında toplayan biyoloji biliminin ortaya çıkışı 19. yüzyıl da olmuştur. Biyolojiye duyulan ilginin ana sebepleri arasında insanların hayata hükmetme ve doğal kaynakları kullanma istekleri yatmaktadır. İlginin bir diğer kısmı ise, doğayı kontrol etme isteğinden çok, onu anlama isteğinden gelmektedir. Çünkü günümüzde karşı karşıya kaldığımız birçok çevresel sorunların ana sebepleri arasında insanlığın Dünya''da sürekli olagelen birçok doğa olayını yeterince iyi anlayamamış olmasıdır.Yaşamın temel unsuru canlılıktır. Bu nedenle geleceğin en önemli bilim dalların dan biri de biyoloji olacaktır. Bölümümüzün temel amacı, günümüz ihtiyaçlarına göre yaşam bilimleri alanında hem teorik, hem de uygulama bilgileriyle donanmış, uygun araştırma imkânlarını kullanarak, bilginin üretilmesi ve uygulanmasını görev edinmiş, donanımlı, cesaretli, girişimci niteliklerde biyologlar yetiştirmektir. Bu amaçla, bölümümüz 2012 yılında Gazi Üniversitesi Polatlı Fen-Edebiyat Fakültesi bünyesinde kurulmuş olup,bölümümüzde 4 yıllık lisans eğitimi vermektedir. Bölüm müfredatı genel biyoloji, botanik, zooloji, moleküler biyoloji, hidrobiyoloji ve ekoloji ana bilim dallarının genel çerçevesindeki derslerden oluşmaktadır. Ayrıca, öğrenim gören öğrencilerimizin Erasmus ve Farabi gibi yurt içi ve yurt dışı diğer üniversitelerle bir dönemlik veya yıllık öğrenci değişim programlarından faydalanarak yeni deneyimler kazanmaları da teşvik edilmektedir.