ANKARA HACI BAYRAM VELİ ÜNİVERSİTESİ BİLGİ PAKETİ - 2018 AKADEMİK YILI

Program Hakkında
Bölümümüz, Bakanlar Kurulunca 17/10/2012 tarihinde Polatlı Fen Edebiyat Fakültesi bünyesinde resmi olarak kurulmuştur. Bünyesinde hâlihazırda 4 yardımcı doçent ve 2 araştırma görevlisi bulunmaktadır.

Bölümümüzün eğitim süresi 4 yıl olup eğitim dili Türkçedir. Dersler yarıyıl esasına göre yürütülür. Mecburi derslerin yanısıra, öğrencinin ilgi ve yeteneğine yönelik seçmeli dersler de bulunur. Bölüm mezunları gerekli şartları yerine getirmek kaydıyla Eskiçağ Tarihi, Ortaçağ Tarihi, Yeniçağ Tarihi, Türkiye Cumhuriyeti Tarihi ve Genel Türk Tarihi Anabilim Dallarında lisansüstü eğitim yapabilmektedirler.