ANKARA HACI BAYRAM VELİ ÜNİVERSİTESİ BİLGİ PAKETİ - 2018 AKADEMİK YILI

Program Hakkında
Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü, 2003 yılında kurulmuştur. Bölümümüzde Lisansüstü düzeyde programlar 2004 yılından, Lisans programı ise 2011 yılından beri yürütülmektedir. Bölümümüzde dersler, Tarih Öncesi Arkeolojisi Anabilim Dalı, Protohistorya ve Önasya Arkeolojisi Anabilim Dalı ve Klasik Arkeoloji Anabilim Dalı olmak üzere üç anabilim dalını kapsayan tek bir müfredat programı olarak yapılandırılmıştır. Bölüm akademik kadrosu yukarıda sözü edilen anabilim dallarında uzman olan öğretim elemanlarından oluşmaktadır. Bölümümüzde, 2 Profesör, 1 Doçent, 3 Yardımcı Doçent, 2 Öğretim Görevlisi Doktor, 1 Öğretim Görevlisi ve 3 Araştırma Görevlisi bulunmaktadır. Lisans programımızda yer alan derslerin tarihsel sınırlılıkları Prehistorik dönemden başlayarak Ortaçağ’a kadar uzanan bir zaman dilimini kapsamaktadır. Anadolu Arkeolojisi öncelikli olmak üzere ders çeşitliliğinde Anadolu’nun çevre bölge ve kültürlerle olan ilişkisi ve etkileşimi geniş bir çerçevede ele alınmış, öğrencilerin genel arkeoloji formasyonu alarak mezun olmaları hedeflenmiştir. Bölüm öğretim elemanları eğitim öğretim faaliyetlerinin yanı sıra, diğer akademik faaliyetleri ve ülkemizin çeşitli yerlerinde kazı ve yüzey araştırması gibi saha çalışmaları yürütmektedir.