ANKARA HACI BAYRAM VELİ ÜNİVERSİTESİ BİLGİ PAKETİ - 2018 AKADEMİK YILI

Program Hakkında
Bölümümüzün öncelikli amacı, Rus dilini, edebiyatını ve kültürünü tanıyıp ülkemizle benzer ve farklı özelliklerin anlaşılabilmesini ve bunun meslek yaşamında Türkiye açısından avantaj haline gelmesini sağlayacak kadar iyi düzeyde Rusça öğretmektir. Ayrıca hedefimiz bölümümüzün yalnızca Rus dilinin öğretildiği bir birim olmaktan çıkıp batı ülkelerindeki üniversitelerin büyük kısmında olduğu gibi Slav Dilleri ve Edebiyatlarının öğretildiği bir birim haline getirilmesidir. Rusça’yı çok iyi seviyede bilen, bu dile hakim, klasik, çağdaş ve aktüel metinleri okuyup anlayabilecek, kendisinin ve başkalarının düşüncelerini yetkin biçimde bu dile aktarabilecek, elde ettiği bilgileri bilimsel araştırmalarda objektif olarak değerlendirebilecek bireyler yetiştirmek, bölümümüzün hedefleri arasında yer almaktadır. Bölümde verilen derslerde Puşkin, Gogol, Turgenev ve Tolstoy gibi 19.yüzyıl yazarlarının muhteşem yapıtları ve çağdaş Rusya’nın son dönemlerde yazılmış popüler yapıtları, Rus dili tarihi ve bugüne kadar gösterdiği gelişim, çağdaş Rus dili, Rusya tarihi okutulmaktadır. Bu dersler donanımlı bir öğretim için olanak sağlayacak niteliktedir ve öğrencilerin dil yeteneklerinin gelişmesine yönelik olarak hazırlanmıştır.Tüm dersler deneyimli bir akademik kadro tarafından yürütülmektedir. Rus Dili ve Edebiyatı Bölümü Sosyal Bilimler Enstitüsü nezdinde Tezli Yüksek Lisans Programını 2003 yılından beri, doktora programını ise 2009 yılından beri yürütmektedir.Bölümümüzde 2013-2014 Eğitim-Öğretim yılından itibaren hazırlık sınıfı açılmıştır.