ANKARA HACI BAYRAM VELİ ÜNİVERSİTESİ BİLGİ PAKETİ - 2018 AKADEMİK YILI

Program Hakkında
Edebiyat Fakültesi Sanat Tarihi Bölümü, “Arkeoloji ve Sanat Tarihi Bölümü” adıyla 1991 yılında kurulmuştur. 

2003 yılında da "Sanat Tarihi" ile "Arkeoloji" olmak üzere iki ayrı bölüme dönüşmüştür. 

 Bölümümüzde dersler, Türk-İslam Sanatları Anabilim Dalı ile Batı Sanatı ve Çağdaş Sanatlar Anabilim Dalı olmak üzere iki anabilim dalından oluşmaktadır. Ancak Türk - İslam Sanatları genel olarak daha ağırlıklı öğretilmektedir. 

Bölümümüz sözü edilen alanlarda uzman olan öğretim elemanlarından oluşmaktadır. 

Bölümümüzde, 4 Profesör, 2 Doçent, 4 Dr. Öğr. Üyesi, 2 Öğretim Görevlisi Dr. ve 4 Araştırma Görevlisi bulunmaktadır. 

Amaç öncelikli olarak başarılı bir sanat tarihi eğitimiyle yalnızca Türkiye''''nin değil, çevre kültürlerle olan ilişkiyi ve etkileşimi de öğretmek, nitelikli sanat tarihi uzmanları yetiştirmektir.