ANKARA HACI BAYRAM VELİ ÜNİVERSİTESİ BİLGİ PAKETİ - 2018 AKADEMİK YILI

Program Hakkında
Çalgı Eğitimi Bölümünde; Türk müziğinin tarihsel, kuramsal ve icra yönü ile kavratılması, geliştirilmesi, gelecek kuşaklara aktarılması, icracıların yetiştirilmesi ve solist-virtüoz sanatçı kadrolarının oluşturulması amaçlanmaktadır. Ayrıca Türk Halk ve Türk sanat müziği alanında geleneksel çalgılara yönelik solist-virtüoz sanatçılarının yetiştirilmesi diğer amaçlardandır.