ANKARA HACI BAYRAM VELİ ÜNİVERSİTESİ BİLGİ PAKETİ - 2018 AKADEMİK YILI

Program Hakkında

 Uluslararası ortak akademik ilkeler ve amaçları paylaşan bir perspektifle ve  multidisipliner bir  epistemik çaba içerisinde Türk ve Dünya müzikleri üzerine bilimsel araştırmalar yapılması ve  bu doğrultuda müzikologların yetiştirilmesi amaçlanmaktadır.