ANKARA HACI BAYRAM VELİ ÜNİVERSİTESİ BİLGİ PAKETİ - 2018 AKADEMİK YILI

Program Hakkında
Çalışma Ekonomisi yüksek lisans programı, Sosyal Bilimler Enstitüsü bünyesinde eğitim vermektedir. Programın ilk yılında öğrencilere iki yarıyıl boyunca toplam 60 AKTS çalışma yükü karşılığı zorunlu ve seçmeli dersler okutulmaktadır. Derslerini başarıyla tamamlayan öğrenciler kendilerinin seçeceği bir akademik danışmanın yönlendirmesinde yüksek lisans tez çalışmasına başlarlar. En az iki yarıyıl süren yüksek lisans tez çalışmasında sosyal politika, endüstri ilişkileri, çalışma ekonomisi, iş ve sosyal güvenlik hukuku, çalışma sosyolojisi veya çalışma psikoloji bilim alanlarından birinde teorik bilgi ve alan araştırması içeren bir çalışma yaptırılır.