ANKARA HACI BAYRAM VELİ ÜNİVERSİTESİ BİLGİ PAKETİ - 2018 AKADEMİK YILI

Program Hakkında
Sosyal Bilimler Enstitüsü İktisat Anabilim tarafından yürütülen İktisat Politikası bilim dalı yüksek lisans (master) programında ilk dönemde temel olarak Mikro ve Makro İktisadın yanında, Maliye Politikası, Ulaştırma İktisadı, Oyun Teorisi, Küresel ve Mali Ekonomik Kurumlar, İşgücü Piyasaları ve Ekonometri dersi verilmektedir. Bu dönem ki tüm dersler seçmeli derstir. Programın ikinci döneminde ise seminer dersi zorunlu olup diğer dersler seçmelidir. Seçmeli dersler şunlardır: Para Politikası, Zaman Serileri Analizi, Türkiye Ekonomisi, Dış Ticaret Politikası, Enerji Ekonomisi, Kamu Ekonomisi ve İktisat Tarihidir.