ANKARA HACI BAYRAM VELİ ÜNİVERSİTESİ BİLGİ PAKETİ - 2018 AKADEMİK YILI

Program Hakkında
İktisat Teorisi Yüksek Lisans Programında ilk dönem temel olarak Mikro ve Makro İktisat alanındaki kuramsal bilgiler orta/ileri düzeyde aktarılmakta, bunun yanı sıra, Büyüme Teorileri, Para Teorisi, İktisadi Düşünceler Tarihi ve Çevre Ekonomisi dersleri seçimlik nitelikte verilmektedir. İkinci dönemde ise Seminer dersi zorunlu olup, diğer dersler seçmelidir. Bu dersler: Mikro İktisat II, Makro İktisat II, Uluslararası İktisat Teorisi, Zaman Serileri Analizi, Oyun Teorisi ve Türkiye Ekonomisidir.