ANKARA HACI BAYRAM VELİ ÜNİVERSİTESİ BİLGİ PAKETİ - 2018 AKADEMİK YILI

Program Hakkında
Uluslararası İktisat Yüksek Lisans programının amacı, açık ekonominin makro teorisini analiz etmek, tarih içinde dış ticarete bakış açısının evrimini aktarmak, dünya ticaretinin kural, kurum ve işleyişini anlatmak, dünya ekonomisinin genel durumunu analiz etmek, firma davranışlarını ve mikro iktisattaki gelişmeleri incelemek, kantitatif analizde yaygın olarak kullanılan istatistiksel ve ekonometrik tekniklere giriş yapmaktır. Bunun yanı sıra dünya ekonomisinin dış ticaret, dolaysız yabancı sermaye yatırımları ve teknoloji transferleri bağlamında trend analizini yapmak, uluslararası moneter sistemin işleyişine ve bu çerçevede döviz kurlarının belirlenmesine yönelik teorileri analiz etmek, dış ticaret ile teknolojik gelişme ve teknoloji transferi arasındaki ilişkileri ortaya koymak, kalkınma ve dış ticaret ilişkisini sorgulamak, uluslararası sermaye hareketlerinin yapısı ve nitelikleri ile kriz etkilerini sunmaktır. Birinci dönemin dersleri Açık Ekonomi Makro Teorisi, Dış Ticaret Teorisi, Dış Ticaret Politikaları, Dünya Ekonomisi, Fiyat Teorisi, Uluslararası Entegrasyonlar ve AB, İktisat Tarihi ve Ekonometriden oluşmaktadır. Bu derslerin hepsi seçmelidir. İkinci dönemde ise Seminer dersi zorunludur. Bu dönemin seçmeli dersleri ise Uluslararası Moneter Teori, Uluslararası Sermaye Hareketleri, Dış Ticaret Ve Teknoloji Transferi, İleri Teknoloji Piyasaları, Kalkınma Teorileri, Geçiş Ekonomileri ve Gelişen Piyasa Ekonomileri ile Zaman Serileri Analizidir.