ANKARA HACI BAYRAM VELİ ÜNİVERSİTESİ BİLGİ PAKETİ - 2018 AKADEMİK YILI

Program Hakkında
Seyahat İşletmeciliği ve Turizm Rehberliği Yüksek Lisans programı turizm sektöründe çalışan yöneticilerin ve turizm eğitimi alanında çalışan öğretim elemanlarının ihtiyaçlarını karşılamak üzere tasarlanmıştır. Programın temel amacı, öğrencilere, turizm ve seyahat alanında güçlü bir akademik bilgi birikimi, araştırma ve problem çözme becerileri kazandırmaktır. Program mezunlarının istihdam olanakları genel olarak iki alanda yoğunlaşmaktadır. Mezunlarımız, turizm ve seyahat sektöründe faaliyet gösteren işletmelerde orta ve üst düzey yönetici veya üniversitelerde araştırmacı/öğretim elemanı olarak çalışabilmektedir.