ANKARA HACI BAYRAM VELİ ÜNİVERSİTESİ BİLGİ PAKETİ - 2018 AKADEMİK YILI

Program Hakkında
Ekonomik Kalkınma ve Büyüme Yüksek Lisans Programının amacı, kalkınma ve büyüme teori ve politikalarının öğrenilmesi, gelir dağılımı ve yoksulluğun ölçülmesi amacıyla bu alanda bir uygulama yapma ve yorum geliştirmeyi sağlamak, iktisadi planlama teorileri ışığında Türkiye’de uygulanmakta olan planların makro ekonomik modellerinin incelenmesi, teknoloji ve kalkınma politikalarının öğrenilmesi, bölgesel kalkınma ve planlamanın anlaşılmasıdır. Bunun yanı sıra günümüz Türkiye Ekonomisinin karşı karşıya olduğu yapısal ve finansal sorunların incelenmesi, programın diğer amaç ve kazanımları arasında yer almaktadır. Bu programda birinci dönem dersleri: Kalkınma Teorileri, Büyüme Teorileri, Gelir Dağılımı Ve Yoksulluk, Uluslararası İktisat Teorisi, İktisadi Planlama, Mikro İktisat ve İktisat Tarihidir. Bu derslerin hepsi seçmeli derstir. İkinci dönemde ise Seminer dersi zorunludur. Bu dönemin diğer dersleri ise seçmelidir. Bu dersler: Teknoloji Politikası ve Kalkınma, Kalkınma Politikaları, Genel Denge ve Dinamik Büyüme Teorileri, Makro İktisat, Türkiye Ekonomisi, Uluslararası İktisat Politikası ve Kalkınma İncelemeleri  dersleridir.