ANKARA HACI BAYRAM VELİ ÜNİVERSİTESİ BİLGİ PAKETİ - 2018 AKADEMİK YILI

Program Hakkında
Lisans diplomasına ve gerekli dil ile başarı puanına sahip olan yüksek lisans derecesi ile kabul edilmiş öğrenciler 21 krediden az olmamak üzere ders alır ve ardından tez çalışması yaparak programı sonlandırır. Gerek zorunlu gerekse seçimlik derslerle kentleşme ve çevre sorunlarına ilişkin teorik ve pratik bilgiler sunulan programda, seminer dersi ile öğrencilerin aktif rol alması sağlanmaktadır.