ANKARA HACI BAYRAM VELİ ÜNİVERSİTESİ BİLGİ PAKETİ - 2018 AKADEMİK YILI

Program Hakkında

Uluslararası Ticaret tezli ve tezsiz yüksek lisans programlarının temel amacı, öğrencinin mesleki konuda bilgi düzeyini arttırmak, yapılan araştırmalardan elde edilen bilgileri öğrenciye kazandırmak ve mevcut bilgilerin kullanımını göstermektir. Bunu yapmak için programlarda zorunlu derslerin yanında çok sayıda seçmeli dersler de yer almaktadır. Akademik kariyer yapmayı isteyen öğrenciler için tezli yüksek lisans programı sonrasında doktora yapma imkanı oluşmaktadır.