ANKARA HACI BAYRAM VELİ ÜNİVERSİTESİ BİLGİ PAKETİ - 2018 AKADEMİK YILI

Program Hakkında
Yüksek lisans programı, başarılı öğrenciler için ileri seviyede eğitim olanağı sağlamaktadır. Programda, teorik ve pratik bilgilere dayalı yüksek lisans düzeyinde araştırma ve çalışmalar yürütülmektedir.