ANKARA HACI BAYRAM VELİ ÜNİVERSİTESİ BİLGİ PAKETİ - 2018 AKADEMİK YILI

Program Hakkında
Maliye Bölümü yüksek lisans programı; Maliye Teorisi, Mali Hukuk, Mali İktisat, Bütçe ve Mali Planlama olmak üzere dört anabilim dalından oluşmaktadır.