ANKARA HACI BAYRAM VELİ ÜNİVERSİTESİ BİLGİ PAKETİ - 2018 AKADEMİK YILI

Program Hakkında

Halkla İlişkiler ve Tanıtım bölümü yüksek lisans programının amacı, lisans eğitimlerini başarıyla tamamlamış öğrencilerin lisans üstü eğitimlerine ve akademik çalışmalarına devam etmelerini sağlamaktır. Özellikle akademik alanda çalışmalar yapmak ve uzmanlık alanlarında ilerlemek isteyen öğrencilere eğitim imkanı sunan programda çeşitli konular altında tez çalışmaları da yaptırılmaktadır.Buna göre, Halkla İlişkiler ve Tanıtım, Reklamcılık,Siyasal İletişim, Propaganda, Retorik, Medya Çalışmaları, Kitle İletişimi,İletişim Sosyolojisi, İletişim Tarihi vb. gibi çok sayıda alanda öğrencilerin çalışmalar yapmaları ve uzmanlaşmaları sağlanmaktadır. 

Tezli yüksek lisans, toplam 24 kredi ve 60 AKTS değerinden az olmamak koşuluyla, bilimsel araştırma teknikleri ile araştırma ve yayın etiği konularını içeren bir ders ile seminer dersi dâhil en az dokuz ders, tez hazırlık dersi, uzmanlık alan dersi ve tez çalışması ile birlikte en az 120 AKTS kredisinden oluşur. Seminer dersi ve tez çalışması kredisiz olup başarılı veya başarısız olarak değerlendirilir. Seminer ve kredili derslerin AKTS değerleri anabilim/anasanat dalı akademik kurulu önerisi ile ilgili enstitü kurulu tarafından belirlenir.