ANKARA HACI BAYRAM VELİ ÜNİVERSİTESİ BİLGİ PAKETİ - 2018 AKADEMİK YILI

Program Hakkında
 Radyo Televizyon ve Sinema Bölümü Yüksek Lisans Programı’nın amacı; öğrencilerin genel olarak sosyal bilimler alanında, özel olarak ise kitle iletişimi alanındaki bilgi birikimini geliştirerek, alana dair analitik ve eleştirel bir düşünme yeteneğinin kazandırılması; bu çerçevede kapsamlı bir literatür sunarak,öğrencilerin muhakeme ve araştırma becerilerinin geliştirilmesini sağlamaktır.