ANKARA HACI BAYRAM VELİ ÜNİVERSİTESİ BİLGİ PAKETİ - 2018 AKADEMİK YILI

Program Hakkında
Tarih Bölümü 1987 yılında kurulmuştur. Yeniçağ Tarihi Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Ahmet Güneş''dir. Bölüm dersleri Osmanlı Tarihi ağırlıklıdır. Tarih Metodolojisi, Osmanlı İmparatorluğunun siyasi, ekonomik ve kültürel tarihi ile ilgili dersler ile desteklenen programda adaylara Osmanlı arşiv belgelerini kullanabilecek Osmanlıca kazandırmak hedeflenmiştir. Programda alınması gereken dersler iki yarıyıl olarak planlanmıştır. Daha sonrasında öğrenciler tezlerini verilen süre içerisinde tamamlamakla mükelleftir.