ANKARA HACI BAYRAM VELİ ÜNİVERSİTESİ BİLGİ PAKETİ - 2018 AKADEMİK YILI

Program Hakkında
Medeni Hukuk Yüksek Lisansı programı, öğrencilerin, lisans eğitiminde edindikleri temel Medeni Hukuk bilgilerini gerek teorik gerekse de pratik yönlerden genişletme ve derinleştirme amacı gütmektedir. Bu program kapsamında, Kişiler Hukuku, Aile Hukuku, Borçlar Hukuku, Eşya Hukuku ve Miras Hukuku alanlarında verilen derslerin yanı sıra, Bilişim Hukuku, Fikri Mülkiyet Hukuku, Telekomünikasyon Hukuku gibi uzmanlık alanlarına yönelik dersler da sunulmaktadır. Seçmeli dersler, her bir öğrenciye istediği alanda uzmanlaşma olanağı tanımaktadır. Dersler seminer şeklinde gerçekleştirilmekte ve öğrencilerin aktif rol alması esasına dayanmaktadır.