ANKARA HACI BAYRAM VELİ ÜNİVERSİTESİ BİLGİ PAKETİ - 2018 AKADEMİK YILI

Program Hakkında
Anayasa Hukuku Yüksek Lisans Programı, öğrencilerin anayasa hukukunun temel konularını kapsayan çeşitli dersleri içermektedir. Programın temel amacı, öğrencilerin bu konuların bilimsel temellerine yöntembilimsel bir yaklaşım sergilemelerini ve anayasa hukuku çerçevesinde bilimsel nosyon kazanmalarını sağlamaktır.