ANKARA HACI BAYRAM VELİ ÜNİVERSİTESİ BİLGİ PAKETİ - 2018 AKADEMİK YILI

Program Hakkında
"Ceza ve Ceza Muhakemesi Hukuku" Yüksek Lisans Programı, bu alan üzerinde derinlemesine çalışma yapmayı amaçlayan öğrencilere sunulmaktadır. Program, ceza ve ceza muhakemesi alanlarında teorik konularda hukuk uygulamasını da göz önünde bulundurarak kapsamlı çalışmayı gerektirmektedir. Programda spesifik konularda çok çeşitli ders olanakları sunulmaktadır. Dersler seminer şeklindedir ve katılım beklenmektedir.