ANKARA HACI BAYRAM VELİ ÜNİVERSİTESİ BİLGİ PAKETİ - 2018 AKADEMİK YILI

Program Hakkında
Kamu Hukuku Yüksek Lisans Programı, öğrencilerin kamu hukukunun temel konularını kapsayan çeşitli dersleri içermektedir. Programın temel amacı, öğrencilerin bu konuların bilimsel temellerine yöntembilimsel bir yaklaşım sergilemelerini ve kamu hukuku çerçevesinde bilimsel nosyon kazanmalarını sağlamaktır.