ANKARA HACI BAYRAM VELİ ÜNİVERSİTESİ BİLGİ PAKETİ - 2018 AKADEMİK YILI

Program Hakkında
Edebiyat Fakültesi Sanat Tarihi Bölümü, 1992 yılında kurulmuş, 1993 tarihinden itibaren Sosyal Bilimler Enstitüsü bünyesinde Yüksek Lisans eğitimi verilmeye başlanmıştır. Bölümümüzde dersler, Türk-İslam Sanatları Anabilim Dalı ile Batı Sanatı ve Çağdaş Sanatlar Anabilim Dalı olmak üzere iki anabilim dalından oluşmaktadır. Ancak Türk - İslam Sanatları genel olarak daha ağırlıklı öğretilmektedir. Bölümümüz sözü edilen alanlarda uzman olan öğretim elemanlarından oluşmaktadır. Bölümümüzde, 4 Profesör, 2 Doçent, 5 Yardımcı Doçent, 2 Öğretim Görevlisi ve 5 Araştırma Görevlisi bulunmaktadır. Amaç öncelikli olarak başarılı bir sanat tarihi eğitimiyle yalnızca Türkiye''nin değil, çevre kültürlerle olan ilişkiyi ve etkileşimi de öğretmek, nitelikli sanat tarihi uzmanları yetiştirmektir.