ANKARA HACI BAYRAM VELİ ÜNİVERSİTESİ BİLGİ PAKETİ - 2018 AKADEMİK YILI

Program Hakkında
Programın temel amacı, kamu ve özel sektör, üniversiteler, araştırma merkezleri ve arşivler ve kütüphaneler için araştırmacı ve alan uzmanları yetiştirmek, Arap Dünyası, Türkiye, İran ve Kuzey Afrika ile ilgili konularda yüksek lisans öğrencileri eğitmektir. Program dahilinde akademik ve bilimsel araştırma yapmak için konferanslar organize etmek ve bölgenin tarihi ve güncel konuları üzerinde çalışmalar yapılmaktadır. .Program aynı zamanda Orta Doğu araştırma merkezleri ve Gazi Üniversitesi arasındaki akademik işbirliğini artırılması ve çalışma alanında çalışan akademisyenler arasında ulusal ve uluslararası diyalog geliştirmeyi hedeflemektedir.