ANKARA HACI BAYRAM VELİ ÜNİVERSİTESİ BİLGİ PAKETİ - 2018 AKADEMİK YILI

Program Hakkında

Turizmİşletmeciliği Yüksek Lisans programı, turizm sektöründe çalışan yöneticilerinve turizm eğitimi alanında çalışan öğretim elemanlarının ihtiyaçlarınıkarşılamak üzere tasarlanmıştır. Programın temel amacı, öğrencilere, turizm veağırlama endüstrisi alanında güçlü bir akademik bilgi birikimi, araştırma veproblem çözme becerileri kazandırmaktır. Program mezunlarının istihdamolanakları genel olarak iki alanda yoğunlaşmaktadır. Mezunlarımız, turizm veağırlama endüstrisinde faaliyet gösteren işletmelerde orta ve üst düzeyyönetici veya üniversitelerde araştırmacı/öğretim elemanı olarakçalışabilmektedir.