ANKARA HACI BAYRAM VELİ ÜNİVERSİTESİ BİLGİ PAKETİ - 2018 AKADEMİK YILI

Program Hakkında
Rekreasyon Yönetimi Yüksek Lisans programı, boş zaman ve turizm sektöründeki yönetici, rekreasyon ve turizm eğitimindeki akademisyen ihtiyacını karşılamak amacıyla kurulmuştur. Programın temel amacı, rekreasyon ve turizm alanında yeterli akademik altyapıya, araştırma ve problem çözme becerisine sahip bireyleri yetiştirmektir.