ANKARA HACI BAYRAM VELİ ÜNİVERSİTESİ BİLGİ PAKETİ - 2018 AKADEMİK YILI

Program Hakkında
Program küreselleşen dünyada öğrencilerin uluslararası alanda faaliyet gösteren işletmelerde görev alabilmesi, bu işletmelerin rekabet üstünlüğü sağlamada nasıl yönetilmeleri gerektiği konusunda donanıma sahip olabilmesi için gerek bilgi ve becerileri kazandırmak, gerekse bu alanda akademik araştırmalar yürütebilmesini sağlayabilmek amacıyla açılmıştır.