ANKARA HACI BAYRAM VELİ ÜNİVERSİTESİ BİLGİ PAKETİ - 2018 AKADEMİK YILI

Program Hakkında
Gastronomi ve Mutfak Sanatları Yüksek Lisans programı, yiyecek içecek sektöründe çalışan yöneticilerin ve gastronomi alanında çalışan öğretim elemanlarının ihtiyaçlarını karşılamak üzere tasarlanmıştır. Programın temel amacı, öğrencilere, gastronomi ve mutfak alanında güçlü bir akademik bilgi birikimi, araştırma ve problem çözme becerileri kazandırmaktır.