ANKARA HACI BAYRAM VELİ ÜNİVERSİTESİ BİLGİ PAKETİ - 2018 AKADEMİK YILI

Program Hakkında
2012 yılında Güzel Sanatlar Enstitüsü bünyesinde kurulan Bileşik Sanatlar Anasanat Dalı'nda 9 profesör, 4 doçent, 13 yardımcı doçent görev yapmaktadır. Bu program yalnızca bir sanat dalında uzmanlaşmayı değil, görsel sanatlar alanında farklı sanat dallarına ait çok seçenekli dersleriyle öğrencilerin farklı sanat dallarının sentezinden de yaralanabileceği, bireysel yaratıcılıklarına olanak sağlayacak içeriğe sahiptir. Programda, görsel sanatların resim, grafik, heykel, tekstil gibi sanat dallarına ait seçmeli dersler ile birlikte, sanat – kültür alanına ait kuramsal dersler de bulunmaktadır. Program mezunları akademisyen, sanatçı, sanat danışmanı, özel kurumlar ve kamu kuruluşlarının sanat birimlerinde, müzelerde, galerilerde, basında ve medya kuruluşlarında görev alma olanaklarına sahiptirler.