ANKARA HACI BAYRAM VELİ ÜNİVERSİTESİ BİLGİ PAKETİ - 2018 AKADEMİK YILI

Program Hakkında

Güzel Sanatlar Enstitüsü Geleneksel Türk Sanatları Anasanat Dalı Yüksek Lisans Programları 2012-2013 Eğitim Öğretim yılında eğitime başlamıştır. Bu programda; üç Profesör, iki doçent ve üç Yardımcı Doçent görev yapmaktadır. Bu programlara her dönem belirli sayıda öğrenci kabul edilmektedir. Geleneksel Türk Süsleme Sanatları kapsamında “Kitap Sanatları(Hat, Tezhip, Minyatür, Ebru, Katı’) Çini Tasarımı, Halı, Kilim ve Kumaş Desen tasarımı” alanlarında kuramsal ve uygulamalı seçimlik dersler verilmektedir. 

Programın amacı, Geleneksel Türk Süsleme Sanatları olan “Kitap Sanatları (Hat, Tezhip, Minyatür, Ebru, Katı’) Çini Tasarımı, Halı, Kilim ve Kumaş Desenleri” alanında kuramsal ve uygulama açısından gerekli bilgi ve becerilere sahip, ulusal ve uluslararası gelişmeleri takip edebilen, eserlerinde çağdaş yorum geliştirerek özgün tasarımlar oluşturabilen, projeler tasarlayabilen, Türk-İslam medeniyetinin kültürel miras değerlerine bağlı, çalışmalarında toplumsal ve bilimsel etik değerlere sahip, çevreye duyarlı süsleme sanatçıları ve tasarımcıları yetiştirmektir.