ANKARA HACI BAYRAM VELİ ÜNİVERSİTESİ BİLGİ PAKETİ - 2018 AKADEMİK YILI

Program Hakkında
Çok yönlü, çok boyutlu bir düşünce ve gerçekleştirme süreci olan tasarım kavramı, uygulamalı bir alan olarak programda iki ana başlık altında ele alınmaktadır. Söz konusu alanlar Endüstri Ürünleri Tasarım ve Görsel İletişim Tasarımıdır. Bu ayrım daha çok süreç bazında değil, üzerinde çalışılan konunun niteliği ile ilgilidir. Tasarıma bağlı sektörlerde entelektüel sermaye giderek büyük önem kazanmaktadır. Ülkemizde tasarım kavramı, güçlü bir finansal yapı kadar profesyonel bir süreç anlayışı ve donanımlı, entelektüel anlamda kendini geliştirmiş insan gücüne ihtiyaç duymaktadır. Tasarım ve alt alanları, doğrudan ve dolaylı sosyoekonomik katkıları ile ülkemiz için vazgeçilmez sektörlerin başında yer almaktadır. Tasarım sektörü, farklı sektörlerdeki büyüme ve gelişmeyi tetikleyerek, ülkemizde lokomotif ve anahtar sektör konumuna ulaşmıştır. Günümüzde önemi giderek artan ve her alanda önemi sıklıkla vurgulanan tasarım, bir kültür ürünüdür. Kendisi bir kültür ürünü olmakla beraber kendi kültürünü yaratmaktadır. Tasarım kültürü siyasal, ekonomik ve toplumsal erk tarafından şekillendirilen, sosyal oluşumlar ve teknoloji ile sıkı ilişki içinde olan tasarım ekseninde disiplinlerarası bir kültürdür. Programın amacı, disiplinlerarası yaklaşım ekseninde, gelişen, değişen ve dönüşen bir dünyada tasarıma dair güncel konular, sorunlar, problem alanları ve tasarımın ilişkide olduğu tüm kavramlar ve süreçler konusunda bilimsel araştırmalar yapmak ve akademik bilgi üretmektir.