ANKARA HACI BAYRAM VELİ ÜNİVERSİTESİ BİLGİ PAKETİ - 2018 AKADEMİK YILI

Program Hakkında
2013 yılında Gazi Üniversitesi Güzel Sanatlar Enstitüsüne bağlı olarak kurulan Yeni Medya Anasant Dalı Yeni Medya  Yüksek Lisans Programı,öğrencileri yeni medya sanatları, dijital sanatlar, bilgisayar donanımlı iletişim (çevrimiçi habercilik, sohbet, dijital medya, sanal uzam, vb.), yeni medyanın güncel sorunları, medyanın toplumsal kuramı, dijital sinematografi, dijital fotoğrafçılık, senaryo yazımı, televizyon reklamı konularında eğitmektir. Öğrenciler bu bilgiler doğrultusunda bilgi ve becerilerini sergilemek üzere bir tez hazırlamak zorundadırlar.Yeni medya Anasanat Dalı, Yeni Medya Yüksek Lisans Programı, görsel sanatların, çağdaş sanatın ve kitle iletişiminin ''geleceğe dönük'' öncü unsurları olan yeni medyayı, video sanatını ve bu sanatların biçimsel, içeriksel ve tarihsel bağlamda kurucu unsuru olan sinema sanatını disiplinlerarası bir yaklaşım ile eğitim vermeyi amaçlamaktadır.

Dört dönem süren yüksek lisans programına başlamadan öncebir yüksek lisans giriş sınavını başarıyla tamamlamak gereklidir.