ANKARA HACI BAYRAM VELİ ÜNİVERSİTESİ BİLGİ PAKETİ - 2018 AKADEMİK YILI

Program Hakkında
Uluslararası standartlara sahip, grafik tasarım olgusunun toplumdaanlamını bulmasına öncülük eden örnek bir bölümde sorunlar karşısında yılmayanbireyler yetiştirmek üzere hayal gücüne sahip, yetenekli ve başarma kararlılığıolan öğrencilere, Grafik Tasarımı Anasanat Dalı bünyesinde kendini geliştirmeimkanı sunulmaktadır. Ayrıca öğrencinin hem seçmiş olduğu uzmanlık alanına hemde kültürel ve eğitsel hayata özgün katkılarda bulunması hedeflenmektedir.