ANKARA HACI BAYRAM VELİ ÜNİVERSİTESİ BİLGİ PAKETİ - 2018 AKADEMİK YILI

Program Hakkında

Kültür Varlıklarını Koruma Yüksek Lisans Programı Gazi Üniversitesi Güzel Sanatlar Enstitüsüne bağlı olarak 2013 yılında kurulmuştur. Programın amacı, geçmiş uygarlıkların izini taşıyan çeşitli niteliklerdeki somut kültürel mirasımızın araştırılması, değerlendirilmesi, korunması ve onarılması alanlarında, disiplinler arası bir yaklaşım ile lisans okumuş öğrencilere eğitim vermektir. Program,  bilimsel inceleme ve araştırma yapma; yöntem geliştirme ve belirleme; uygulama yapma ve uygulama sonuçlarını değerlendirme becerisine sahip, teknik bilgi ve becerileri gelişmiş, ülkemizde ve dünyadaki koruma etkinliklerini kuramsal ve teknik açılardan izleyip yorumlayabilen ülke gereksinimlerine katkı sağlayacak uzman ve bilim adamları yetiştirmeyi amaçlamaktadır. Bu sayede, koruma biliminin temel prensiplerini özümsemiş öğrencilere farklı koruma alanlarına yönelik uzmanlaşma imkânları sunulmuş olacaktır.