ANKARA HACI BAYRAM VELİ ÜNİVERSİTESİ BİLGİ PAKETİ - 2018 AKADEMİK YILI

Program Hakkında

Güzel Sanatlar Enstitüsü Tekstil Tasarımı Anabilim Dalı Yüksek Lisans Programı 2013-2014 Eğitim Öğretim yılında eğitime başlamıştır. Tekstil Tasarımı Yüksek Lisans Programı''nda; üç Profesör, beş Doçent ve üç Yardımcı Doçent görev yapmaktadır. Her dönem 10 öğrencinin kabul edildiği Tekstil Tasarımı Yüksek Lisans Programı''''''''nın amacı; tekstil endüstrisinin tüm alanlarında çok yönlü, araştırmacı ve yaratıcı düşünce tarzının benimsetilmesi ve bu doğrultuda çalışan, bilgi, zekâ ve yaratıcı biçimde yoğrulmuş düşünceyi özgün yorumlarla tekstil tasarım süreci içine adapte edebilen, konvansiyonel tekstil alanında yeni yaklaşımlar geliştirebilecek, tekstilin inovatif alanlarında ise teknolojik bilgi ile multi-disipliner anlayışla fonksiyonel ürünler ortayak oyabilecek, akademisyenler, tasarımcılar, sanatçılar yetiştirmektir.