ANKARA HACI BAYRAM VELİ ÜNİVERSİTESİ BİLGİ PAKETİ - 2018 AKADEMİK YILI

Program Hakkında
Programın amacı, kamu yönetimi alanındadaki temel teorik tartışmaları kavrayacak ve yorumlayabilecek, güncel gelişmeleri takip edebilecek, analitik düşünme ve bilimsel araştırma yapma yetisine sahip akademisyenler ve meslek uzmanları yetiştirmektedir. Programının toplam eğitim süresi 4 yıldır. Programın ilk yılında temel zorunlu dersler ve diğer disiplinlerden alınacak seçimlik dersler yer almaktadır. Programın diğer yılları yılı tez çalışmasına ayrılmıştır. Tez çalışmasına destek sağlaması amacıyla programda yer verilen uzmanlık alan dersi ve seminer dersleri ise dört yarıyıl boyunca devam etmektedir.