ANKARA HACI BAYRAM VELİ ÜNİVERSİTESİ BİLGİ PAKETİ - 2018 AKADEMİK YILI

Program Hakkında
Turizm İşletmeciliği Doktora programı, turizm sektöründe çalışan yöneticilerin ve turizm eğitimi alanında çalışan öğretim elemanlarının ihtiyaçlarını karşılamak üzere tasarlanmıştır. Programın temel amacı, öğrencilere, turizm ve ağırlama endüstrisi alanında güçlü bir akademik bilgi birikimi, araştırma ve problem çözme becerileri kazandırmaktır. Program mezunlarının iştihdam olanakları genel olarak iki alanda yoğunlaşmaktadır. Mezunlarımız, turizm ve ağırlama endüstrisinde faaliyet gösteren işletmelerde üst düzey yönetici veya üniversitelerde araştırmacı/öğretim elemanı olarak çalışabilmektedir.